********************************************************************

Xem chi tiết nội dung thông báo (Nhấn mở tập tin bên dưới, đọc kỹ hướng dẫn):

18-tb-dvvl-20210915-vv-tiep-tuc-tam-ngung-giao-dich-truc-tiep-den-het-ngay-19-09-2021.pdf

 

Tải tập tin hướng dẫn và các biểu mẫu:

huong-dan-nop-ho-so-de-nghi-huong-tro-cap-that-nghiep-nt.docx

mau-so-03-de-nghi-huong-tro-cap-that-nghiep.docx

mau-so-16-thong-bao-tim-kiem-viec-lam-hang-thang.docx

mau-so-23-thong-bao-co-viec-lam-bao-luu.docx

 

Liên hệ Trung tâm qua các số điện thoại:

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp thuộc Trung tâm, điện thoại  0251 8823 453, 0251 3894 160.

Văn phòng đại diện tại Định Quán, điện thoại: 0251 3611 396.

Văn phòng đại diện tại Long Khánh, điện thoại 0251 3870 090.

 Văn phòng đại điện tại Long Thành, điện thoại: 0251 3844 413.

Văn phòng đại diện tại Nhơn Trạch, điện thoại: 0251 3561 318.

Văn phòng đại diện tại Trảng Bom, điện thoại: 0251 895 1931.

********************************************************************