Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

 

leftcenterrightdel
 

Ngày 30/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 4878/BTTTT-CĐSQG gửi các đơn vị về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện chuyển đổi số quốc gia và đăng tải trên trang https://dx.gov.vn hoặc quét mã QR bên dưới.

leftcenterrightdel
 

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, ứng dụng của các Bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 1/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. Đồng thời, Bộ đề nghị đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Dưới đây là bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố:

Logo Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

Backdrop Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

Băng rôn Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

Standee Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 

 

Photobooth Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

Avatar Frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia

leftcenterrightdel
 

 

 

   
Thông tin Thị trường lao động - TTDVVL Đồng Nai