Số/ký hiệu văn bản

1681/TCGDNN-ĐTTX

Ngày ban hành

03/08/2021

Trích yếu:

V/v triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Cơ quan ban hành

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực

Giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết:

cv-1681-tcgdnn-dttx-20210803-vv-ho-tro-nguoi-su-dung-lao-dong-dao-tao-boi-duong-nang-cao-trinh-do-ky-nang-theo-qd-23-ttg.pdf