Số/ký hiệu văn bản

316/QĐ-TCGDNN

Ngày ban hành

30/7/2021

Trích yếu:

Ban hành Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cơ quan ban hành

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Lĩnh vực

Giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết:

316-qd-tcgdnn-20210730-ban-hanh-cam-nang-huong-dan-dao-tao-boi-duong.pdf

cam-nang-hddtbd.pdf

phu-luc-mau-van-ban-cam-nang-hddtbd.docx

***********************************************************************************