************************************************************************

Thông tin đăng ký dự thi và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển tại Đồng Nai:

1- Địa điểm đăng ký dự thi và tiếp nhận hồ sơ:

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai (thông qua phòng Chính sách lao động).

Địa chỉ: Số 207 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 02513 941 320

2- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 16 -18/10/2023 (3 ngày)

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

************************************************************************

Thông tin Thị trường lao động TTDVVL Đồng Nai.