********************************************************************

 

leftcenterrightdel
 

Tham khảo thông tin học nghề tại http://vieclamdongnai.gov.vn/dao-tao-nghe

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại https://forms.gle/Vzf4zQ4rQvzYwg6u7

 

********************************************************************

 

 
Phòng Đào tạo - Thông tin Thị trường lao động.