Số/Ký hiệu

23/2021/QĐ-TTg

Ngày ban hành

07/07/2021

Ngày có hiệu lực

07/07/2021

Người ký

Lê Minh Khái

Trích yếu

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

Chi tiết:

qd-23-qd-ttg-20210707-cua-thu-tuong-cp-quy-dinh-ve-viec-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-va-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19.pdf