******************************************************************************

Số/Ký hiệu

33/2021/QĐ-TTg

Ngày ban hành

06/11/2021

Ngày có hiệu lực

06/11/2021

Người ký

Lê Minh Khái

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định

Xem chi tiết nội dung:

33-2021-qd-ttg-20211106-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-qd-23-2021-qd-ttg.pdf

 

******************************************************************************