Số hiệu

777/QĐ-LĐTBXH

Trích yếu nội dung

Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày ban hành

09/07/2021

Loại văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

Khác

Cơ quan ban hành

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Người ký

Lê Văn Thanh

Chi tiết văn bản:

777-qd-ldtbxh-quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ho-tro-nld-va-nsdld.pdf